Demeto

Význam: pokosit, požít

Další latinský slovník

Alces

los

Perfidia

zrada, zpronevěra

Violo

ublížit, dopustit se násilí

Sive = seu

nebo jestliže, nebo kdyby, nebo

Antedictus

svrchu řečený, výše zmíněný, výše uvedený (např. Castanet 164)

Indubito

pochybovat (+ dat. o čem)