Incolumis

Význam: bez úhony, bez ztrát, neporušený, nedotčený

Další latinský slovník

Pateo

rozprostírat se, být otevřen

Insignis

nápadný, pro výstrahu

Progredior

kráčet kupředu, postupovat

Sufficienter

dostatečně

In summa

v celku, v podstatě

Vestimenta

oděv, oblek