Pannus

Význam: plenka, hadřík

Další latinský slovník

Cooperor

spolupracovat, pracovat spolu, spolupůsobit

Iter patet expedito

pro volného chodce

Delectationes mundi

světská potěšení

Paro

opatřovat

Suscipio

chytit, podchytit, zespodu chytit, zachytit ; přijmout, vzít k sobě, ujmout se koho ; vzít na sebe, podstoupit, podniknout ; podrobit se, podvolit se ; být trestán, podrobit se trestu ; obtížit se zločinem ; odvětit, ujmout se slova

Deficio

nedostávat se, chybět, nestačit