Mitigo

Význam: zmírnit

Další latinský slovník

Dionysius

Denis

Laetenter

radostně, vesele

Cibus vetitus m.

zakázaný pokrm (tj. zakázané ovoce ; Moneta 62a)

Conversa signa

učinivše obrat

Professio

1. veřejné vyznání víry, dosvědčení víry ; 2. složení mnišského slibu ; 3. řehole ; 4. řád (mnišský) ; 5. úmysl, záměr ; 6. slib ; 7. profese, povolání, zaměstnání ; 8. poměry, společenské postavení, třída ; 9. doznání, přiznání

Occurro

pospíchat