Gano

Význam: získat (střv. ; germanismus)

Další latinský slovník

Maxime ratione

ponejvíc z toho důvodu

Conversa signa

učinivše obrat

Oratio

modlitba ; řeč, mluva ; výraz, projev ; vylíčení ; tvrzení, výpověď, výklad ; předmět, látka, téma (řeči) ; výmluvnost

Fera

divoké zvíře, zvěřina

Reperio

dozvědět se, shledat

Vestigium

chvíle, okamžik, krok