Resistentia

Význam: odpor, odporování, maření ; nesouhlas?

Další latinský slovník

Aio

říkat, pravit, tvrdit ; říkat jako, přitakávat, přisvědčovat

Prosum

dopomoci k čemu (DZ původně pro RS 42:21)

Moram interpono

zdržovat

Mitigo

zmírnit

Profanus

profánní, neposvátný, světský ; nezasvěcený (zejm. do mystérií) ; všední, neslavnostní ; nečistý ; bezbožný, bohaprázdný, bohapustý ; zvrhlý, hříšný, nečistý ; zlověstný (o zlověstném ptáku, tj. výrovi)

Do

dát