Assuo

Význam: přišívat

Další latinský slovník

Expers

prostý čeho, nemající co, nedisponující čím

Diremitto

přerušit

Auriga

vozataj, kormidelník

Ferus

divoký, surový, krutý, nevzdělaný, hrubý, necitelný

Appellans

kdo se odvolal

Semetipsum

sám sebe