Assuo

Význam: přišívat

Další latinský slovník

Sotius

(viz socius)

Introrsus

dovnitř, do vnitrozemí

Nempe

ovšem, arci, zajisté, patrně

Servitium

mimořádný příděl jídla, (snad i) počastování ; poplatek (za poskytnutí výhody)

Bipedalis

dvoustopý

Dignitas

důstojnost