Convaleo

Význam: uzdravit se

Další latinský slovník

Naturalis

pravý (asi ; MLLM naturales monachi, naturales carnifices, fr. pleinement qualifié, angl. fully authorized)

Lonbardia

Lombardie

Capra

koza

Alteruter ... alterutrum

jeden ... druhého, každý z obou ... toho druhého

Strepitus

hřmot, šustot

Faber ferri m.

kovář, kovář železa