Nequitia

Význam: ničemnost, špatnost, darebnost ; lehkomyslnost, marnotratnost, zhýralost, bujnost ; šibalství

Další latinský slovník

Festum

svátek, slavnost

Aequalis

rovný, rovnocenný, rovnomocný ; rovnoměrný ; vyrovnaný, stejnoměrný, stálý, pravidelný ; stejný (+ dat. s čím) ; stejného věku, rovný věkem, stejného věku, rovnověký, subst. vrstevník ; současný, souvěký

Ebrius

opilý, opojený, podnapilý ; zpitý, opilý čím (přen.)

Incertus

neověřený, nejistý

Gratiam referre

odvděčit se

Coaequalis

vzájemně rovný