Burellus

Význam: (druh laciné tkaniny ze směsi vlny a lnu) (MLLM tento tvar, výklad se celkem shoduje s výkladem burellum v LMALB, jen se tu uvádí "z hrubé vlny", o lnu tu není zmínka)

Další latinský slovník

Applico

opírat se

Profectio

odchod

Repello

zahnat, odvrátit

Otiosus

bez práce, nezaměstnaný, nečinný ; neúčastnící se politických zápasů, žijící v ústraní, pokojný ; klidný, bezstarostný ; zdlouhavý [že by to znamenalo nehybný, to Pražák neuvádí]

Prodo

vydávat, připomínat

Temerarius

neodpovědný, zaslepený, nerozvážný