Balneoregiensis

Význam: bagnioregský, související s Bagnioregiem

Další latinský slovník

Traiectus

převoz

Proscribo

vypsat, vyhlásit, ohlásit, prohlásit, uveřejnit ; vyhlásit prodej, dát do prodeje, prodávat, pronajímat ; prohlásit někoho za zbavena statků, zabavit, konfiskovat majetek ; vyhlásit koho za psance, dát do klatby, proskribovat

Insigne

znak, odznak, erb

Illuc

tam

Verona

Verona

Mirabile est

je divné, je podivné