Opinio

Význam: mínka, mínění, názor

Další latinský slovník

Laycus

laik

Per fidem

proti danému slovu, zrádně

Creo

tvořit, plodit, rodit ; zřídit ; strojit (nebezpečenství) ; volit, ustanovovat, určovat (do úřadu)

Modo meliori

co nejlépe, nejlépe

Nequam

ničemný, špatný, darebný, zlotřilý

Maneo

zůstávat, trvat, nadále být ; zůstat (přes noc), přenocovat ; dochovat se, zachovat se, dosud být v platnosti ; čekat na koho, očekávat koho, vyčkat koho / čeho