Excussum

Význam: viz excutio

Další latinský slovník

Doleo

cítit bolest, něco těžce nést

Decumanus

desetinný, příslušný k desáté legii

Insolenter

zpupně, bezostyšně

Taliter

takto

Epirus

Épeiros (dnešní Albánie)

Ulciscor

mstít se, potrestat