Excussum

Význam: viz excutio

Další latinský slovník

Adiungo

přidružit, získat si

Mors necessaria f.

přirozená smrt

Fabulor

hovořit, povídat, vyprávět ; tlachat

Humeri

plece

Gidius

Jiljí