Detraho

Význam: stahovati, snímati, vzdáliti, odvésti

Další latinský slovník

Romania

Byzanc

Apud

u, při (u místních jmen, jmen národů) ; u, při (u osobních jmen) ; u (koho), v příbytku / bytě / domě koho ; u (koho), ve spisech, v díle (koho) ; před, v přítomnosti ; u, za (časově) ; podle soudu (koho)

Insolenter

zpupně, bezostyšně

Postulatum

požadavek

Judico

(form. iudico)

Exactor

výběrčí