Stipendium

Význam: daň

Další latinský slovník

Vestimenta mutare

převléknout se

Hereticus

kacíř, heretik

Coquus

kuchař

Effemino

zženšťovat, činit ženou

Instituo

ustanovit

Efficio

udělat, vykonat, učinit, provést, vytvořit, způsobit ; činit (o míře, rozměru atd.), obsahovat, vynést ; dojít čeho ; plynout, vyplývat (z toho plyne atd.)