Inolesco

Význam: vrůstat, zarůstat (alci rei do čeho) ; kvést, bujet (i přen.)

Další latinský slovník

Porrigo

vztahovat, natahovat, napřahovat ; zdvíhat ; roztahovat, rozkládat, rozprostírat, šířit ; podávat, nabízet, dávat, poskytovat (i přen.) ; pokládat, ukládat, rozkládat ; natahovat ruku s něčím, podávat, nabízet, dávat, poskytovat

Sejungo

oddělit

Recens

čerstvý, nový

Existentia

existence, bytí

Scriptum

spis

Quomodo - sic

jak - tak