Tussia

Význam: Toskánsko ; běžněji v lat. Tuscia

Další latinský slovník

Demonstro

sdělovat, oznamovat

Adumbrare

zaštítit, potvrdit (privilegium) ; skrýt, zakrýt

Nuncupatus

nazývaný

Adulterium

cizoložství, zálety

Concupisco

zatoužit po čem (alqd), roztoužit se ; bažit, toužit, dychtit po čem (alqd)

Inhoneste

nečestně, hanebně, bezectně, nectně