Quis(c)quam

Význam: někdo, něco

Další latinský slovník

Ire contendere

zamířit

Ad

co do, hledíc k, co se týče čeho, pokud jde o co ; k, pro (o účelu) ; podle, na (o způsobu: podle taktu, na tento způsob) ; na, pro (o příčině: na sebemenší závan větru apod.) ; scribere ad aliquem psát komu

Integer

netknutý, neporušený

Septies

sedmkrát

Consequor

následovat, pronásledovat, stíhat

Notandum

důležité