Ad infinitum

Význam: donekonečna, do nekonečna

Další latinský slovník

Non mediocriter

nikoliv nepatrně, značně, velice

Principatus

vrchní moc

Exire ex corpore

vyjít z těla

Fore

[budoucí infinitiv od esse, náhrada za futurum esse]

Suma

úhrn, součet, počet, množství, souhrn, účet

Excruciatus

mučený