Ad infinitum

Význam: donekonečna, do nekonečna

Další latinský slovník

Distinguo

rozdělit, rozčlenit, rozrůznit, rozrůzňovat ; rozlišovat, rozeznávat ; určovat, stanovit, vyznačovat, vyznamenávat ; klást důraz na co ; vyšívat ; pestře barvit, pestře zdobit, krášlit

Nisi forte

leda snad (DZ ; z Pražáka to nepřímo vyplývá, viz sub "forte")

Innascor

narodit se, vyrůstat

Lacus

jezero, rybník

Defectio

vzpora, odboj, odpadnutí, odpad ; ubývání, mizení ; zatmění ; mdloba, mrákoty, ubývání sil

Hac intentione ut

s tím záměrem, že...