Ad infinitum

Význam: donekonečna, do nekonečna

Další latinský slovník

Evello

vyrvat, vytrhnout, vyškubnout

Testor

tkadlec (správně textor)

Defluo

téci dolů, stékat, valit se

Ningor

sněžení, padání sněhu

Dresda

Drážďany

Heresiarcha

arcikacíř (toto a jen toto LMALB s výkladem: opinionum pravarum de religione conceptarum auctor, sectator, haereticorum caput)