Attendo

Význam: natahovat, napínat k čemu ; napínat mysl, pozornost, dávat pozor ; pozorně poslouchat, pozorovat (+ ak.)

Další latinský slovník

Vaticinatio

věštba, věštění

Inolesco

vrůstat, zarůstat (alci rei do čeho) ; kvést, bujet (i přen.)

Rapacitas

chamtivost, hamižnost, hrabivost

Mala mali

jablka z jabloně

Temerarius

neodpovědný, zaslepený, nerozvážný

Occultatio

zatajování, skrývání