Attendo

Význam: natahovat, napínat k čemu ; napínat mysl, pozornost, dávat pozor ; pozorně poslouchat, pozorovat (+ ak.)

Další latinský slovník

Impetro

dokončit, dosíci čeho, obdržet, provést, dosáhnout

Beatus

blažený ; blahořečený, blahoslavený

Excusatio

omluva

Repeto

zpět žádat

Video

vidět, znát, vědět

Subsisto

zastavit se