Inhonestus

Význam: nečestný, bezectný, hanebný ; zneuctěný ; nepěkný, škaredý

Další latinský slovník

Ostendo

ozřejmit

Prohibeo

odrážet, nepouštět

Inventio

nález relikvií ; vyprávění o nálezu relikvií

Statuo

postavit se proti

Fratres predicatores

bratři kazatelé, dominikáni

Obedio

(viz oboedio)