Supersum

Význam: zbývat

Další latinský slovník

Ex nihilo

z ničeho

Depositio

umístění relikvií do oltáře

Sesquipedalis

dlouhý půldruhé stopy

Ob

pro, za, kvůli, proto, pročež

Obsecundo

podporovat, být přízniv, přispívat ; podřídit se

Confutuo

souložit s kým, zlíhati koho