Mitis

Význam: jemný, měkký ; sladký, zralý, lahodný ; mírný, klidný, tichý ; krotký (o zvířeti)

Další latinský slovník

Venenatus

očarovaný, kouzelný, napuštěný kouzelnou šťávou ; otrávený, napuštěný jedem ; jedovatý

Bracae

nohavice, široké nohavice

Potius

spíše, raději

Sed

ale, avšak, však, nýbrž

Frustra

nadarmo, marně, zbytečně, bezvýsledně, zbůhdarma, bez výsledku, bez užitku, s nepořízenou ; bezúčelně ; bezdůvodně, bez příčiny, neopodstatněně, neodůvodněně

Supernus

horní, vrchní, nebeský