Consequor

Význam: následovat, pronásledovat, stíhat

Další latinský slovník

Complexus

objímání, objetí ; náruč ; náklonnost, přízeň

Utor

užívat, používat, upotřebit, zacházet s čím, zabývat se čím ; požívat, jíst, živit se čím, žrát ; užívat, využívat, těžit z čeho ; řídit se čím, zachovávat, dbát

Hordeaceus

ječný, ječmenný

Sacrificium

oběť

Sin

jestliže však, kdyby však

Mas

samec