Ire ad diabolum

Význam: táhnout k čertu

Další latinský slovník

Zabolus

(form. diabolus)

Aliquando

kdysi ; někdy

Reprehensibilis

hodný pokárání

Ros

rosa ; kapičky, tekutina, která ukapává

Modo meliori

co nejlépe, nejlépe

Statura

postava, vzrůst