Pellis

Význam: kožešina, kožich

Další latinský slovník

Siccitas

suchost

Dissensio

(ani LMALB nic víc)

Exquiro

vyhledat, vynalézt, vypátrat

Ut ... ita

čím ... tím

Annoto

poznamenávat, zaznamenávat ; znamenat, pozorovat

Deficio

nedostávat se, chybět, nestačit