Erigo

Význam: zvednout se

Další latinský slovník

Gratulor

blahopřát, přát si štěstí

Exponens

vysvětlující (gram. a log.)

Vocabulum

název, pojmenování, jméno ; titul

Modus

míra (nástroj i rozměr) ; takt, rytmus ; melodie, nápěv, píseň, harmonie ; míra, pravá míra, náležitá míra, uměřenost, umírněnost ; způsob ; pravidlo

Uno tempore

v témž čase, zároveň

Trebernaculum

bouda, stan, barák, stánek