Procumbo

Význam: chýlit se, klonit se

Další latinský slovník

Vizeliacensis

vézélayský

Singuli

jednotliví, po jednom

Inviolabiliter

neporušitelně

Interpositum

něco nastavené mezi, záminka, překážka

Ephippium

sedlo, čabraka

Opus est facto

je třeba činu