Advenanto

Význam: přicházet ; objevovat se, vyskytovat se

Další latinský slovník

Amplitudo

velikost, rozlehlost, rozsáhlost

Nec ideo

avšak proto přece

Prudens

prozíravý, obezřelý, bystrý, rozvážný, prozřetelný, rozumný, opatrný ; moudrý, chytrý ; znalý, umějící, zkušený, zběhlý v čem ; předvídající, předvídavý, vědoucí ; vědomě, s úplným vědomím, s rozmyslem, úmyslně, schválně, naschvál

Terra Francigena f.

síran měďnatý (sic LMALB, zde citace textu, ověřeno ; název podle místa těžby)

Fluctus

vlna

Decerto

potýkat se, bít se