Advenanto

Význam: přicházet ; objevovat se, vyskytovat se

Další latinský slovník

Lacesso

pokoušet, napadat, vyzývat, podněcovat, dorážet

Os

obličej, tvář, ústa

Post mortem

po smrti, posmrtně

Restituo

obnovit, vrátit do původního stavu

Vizeliacensis

vézélayský

Consilio

úmyslně, naschvál