In fugam conicere

Význam: dát se na útěk

Další latinský slovník

Praedicatio

hlásání, kázání, zvěstování (evangelia apod.)

Coniugatus

ženatý, (fem.) vdaná

Costa

žebro ; bok, stěna

Recolo

opět vzdělávat ; obnovit, znovu zřídit ; uvažovat, uvážit, vzpomínat si, obzírat, v duchu přehlížet

Commoror

zastavit se, sídlit, prodlévat

Hierosolyma

Jeruzalém