Suo sumptu

Význam: svým nákladem, na své útraty

Další latinský slovník

Ineo

počít, začít, vejít

Lautus

umytý, čistý ; hezký, švarný, lepý ; nádherný, skvělý, skvostný ; slušný, řádný, způsobný, uhlazený, vznešený ; znamenitý, vzácný, jemný

Menstruum

menstruace ; potraviny na měsíc ; měsíční služné

Notabilis

význačný, znatelný, nápadný, patrný ; pamětihodný ; významný, velký, značný (toto DZ)

Forsan

snad, možná

Paries

stěna, zeď