Auxilium ferre

Význam: pomoci

Další latinský slovník

Ascendo

vystoupit, vylézt

Votum

votivní dar

Epirus

Épeiros (dnešní Albánie)

Iesu

Ježíši (vok.)

Omnipotens

všemohoucí, všemocný

Video

vidět, znát, vědět