Surbia

Význam: Srbsko

Další latinský slovník

Calceamentum

střevíc, bota

Reprehensio

výtka, pokárání

Ebrius

opilý, opojený, podnapilý ; zpitý, opilý čím (přen.)

Consilium

rada, porada, radění se ; rada, shromáždění rádců, poradní sbor, rádcové ; státní rada, senát ; rada, shromáždění soudců, porota ; dobrá rada, naučení, ponaučení ; rozvaha, rozmysl, důmysl, moudrost, důvtip ; chytrost, obmysl, lest, lstivost, úskok ; rada

Gentes

národy ; (neklas.) pohané ; lidé

Neu = neve

ani, nebo, aby ne