Morsus

Význam: kousnutí, štípnutí, uštknutí ; kousání, jedení čeho ; rozštěp (dřeva) ; bolest (kousavá, hlodavá), palčivost, ostrost

Další latinský slovník

Tussia

Toskánsko ; běžněji v lat. Tuscia

Iudico

soudit, rozpoznat

Pro explorato habere

mít něco přesně vypátráno, mít něco za jisté

Egelredus

Aethelred (De antiquitate Glastoniae ecclesie, trad. Scott, 131)

Privatim

soukromě, v soukromí

Ordo

pořádek, řád