Una

Význam: společně

Další latinský slovník

Guttur

chřtán, hrdlo

Operatio

konání, díla, počínání, jednání (např. operatio daemonum, též jednání, činy ve Flor. rit. 248)

Praeruptus

příkrý, prudký

Saeculum

lidský věk, pokolení, rod, generace ; lidé jedné doby, věk ; věk vůbec, doba ; časovost ; století

Circumspicio

uvažovat, rozvažovat

Usque ad effusionem sanguinis

do krve (zmlátit apod.)