Ad

Význam: co do, hledíc k, co se týče čeho, pokud jde o co ; k, pro (o účelu) ; podle, na (o způsobu: podle taktu, na tento způsob) ; na, pro (o příčině: na sebemenší závan větru apod.) ; scribere ad aliquem psát komu

Další latinský slovník

Iuxta quod

jak o tom (píše Apoštol Římanům)

Felicitas

úspěch

Dedo

oddat se, věnovat se

Statura

postava, vzrůst

Mensura

míra, měření, měřítko

Francigena

(etnonym.) Francouz (LMALB nic víc, Frank neuveden ; Pražák nic ; MLLM nic, sic)