Adventor

Význam: návštěvník, příchozí, host ; cizinec

Další latinský slovník

Per partem

částečně

Testimonium

svědectví, svědčení

Reina

královna

Complector

oplétat se, ovíjet se ; obmykat, objímat, brát do náruče, přivinout k sobě ; objímat, zaujímat, svírat, obklopovat ; pojmout, zahrnout, obsáhnout, zavírat do sebe

Votum paupertatis

slib chudoby

Praestat

jest lépe