Auriga

Význam: vozataj, kormidelník

Další latinský slovník

Arguo

dokázat, prokázat, dolíčit, doložit ; vyvrátit, vyvracet, ukázat něco jako liché, usvědčit ; vinit, obviňovat, nařknout, klást za vinu

Aliquantulum

maličko, trochu, trošku, trošičku

Pergamum

Bergamo

Extraho

vytahovat, vytrhnout co ; vyprostit, dostat koho odkud, vysvobodit ; vyrvat, násilně odejmout ; protahovat, zdržovat, prodlužovat, oddalovat ; mařit, marně trávit (čas), promarnit, přijít nazmar (v pas.)

Nasus

nos ; čich, jemný čich ; jemný vkus, vytříbený vkus, vytříbený úsudek

Brachium

předloktí, rameno