Auriga

Význam: vozataj, kormidelník

Další latinský slovník

Vacatio

osvobození, zproštění

Genitivus

genitiv, druhý pád, 2. pád (i takto zkráceně, ne jen casus genitivus: viz Moneta 282b)

Statio

stráž

Repentinus

náhlý, nenadálý

Discedo

odcházet, rozejít se

Iacto

něco přetřásat, projednávat