Membrum

Význam: část, úd

Další latinský slovník

Frui

užívat (těšit se z něčeho pro věc samotnou, jiné je uti, kde se věc užívá pro něco jiného)

Curo

pečovat, starat se o co, dbát, hledět, všímat si čeho, stát o co ; obstarávat, opatřovat, ošetřovat ; přát si ; spravovat, řídit ; léčit, hojit ; opatřit (o penězích), zaplatit

Obedio

(viz oboedio)

Mansus

(délková míra, MLLM neupřesňuje)

Prospicio

opatřovat, postarat se

Iactura

ztráta, škoda