Animatus

Význam: živý, oduševnělý ; duševně uzpůsobený, naladěný, smýšlející nějak ; věrně oddaný ; srdnatý, statečný

Další latinský slovník

Intereo

zanikat

Inventor

vynálezce

Veneror

uctívat, ctít ; ozdobit ; prokazovat ; klanět se ; modlit se, vzývat, prosit ; snažně prosit

Sollemnis

pravidelný, výroční, každoročně se vracející (zejm. o náboženských svátcích) ; slavnostní

Salus

bezpečnost