Animatus

Význam: živý, oduševnělý ; duševně uzpůsobený, naladěný, smýšlející nějak ; věrně oddaný ; srdnatý, statečný

Další latinský slovník

Carena

půst (čtyřicetidenní) ; veřejné pokání ; dispens od veřejného pokání

Subverto

podvracet

Sed enim

vždyť zajisté

Convenientia

náležitost ; způsobilost, vhodnost ; podmínka ; zvykové právo ; obecní pozemek

Iacobus

Jakub, Jákob