Interdiu

Význam: ve dne, přes den

Další latinský slovník

Servicium

služba ; otroctví, otrocký stav, otrocká služba ; jho, jařmo, poroba, poddanství ; otroci, otrocká třída

Scutis colligatis

když byly štíty spoutány

Obsigno

pečetí opatřit

Colligo

nabýt, získat

Ihesus

Ježíš

Turba

zástup, nával, lidé, dav, hlouček, tlupa, smečka, hejno ; množství, hromada, kupa ; lid, národ ; hřmot, ruch, vřava, povyk ; zmatek, nepořádek