Descendo

Význam: přistoupit, sestoupit

Další latinský slovník

Praesto

poblíž, po ruce

Temeritas

nerozvážnost

Iuxta

podle, ve shodě s

Belicosus

bojovný, bojechtivý

Retrorsum

nazpět, zpět ; obráceně (přen.)

Minuo

urovnávat