Accuratus

Význam: důkladný, pečlivý, bedlivý

Další latinský slovník

Esca

jídlo, potrava

Alarii

spojenecké čety

Cohorta praetoria

tělesná stráž

Exeo

vyjít, odejít ; uniknout ; vypršet ; uplynout

Incontinentia

nezdrženlivost, nestřídmost

Beneficio sortium

příznivým vrhem losů