Accuratus

Význam: důkladný, pečlivý, bedlivý

Další latinský slovník

Afficto

potlouci, vrážet

Vincio

spoutat, svázat

Mina

mina (váhová a cenová jednotka)

Heretico

pokacířštit (často o udělení katarské svátosti consolamenta)

Celatio

ukrývání, skrývání

Iudex

soudce ; posuzovatel, kritik ; rychtář