Canna

Význam: třtina, rákos, sítí ; píšťala, syringa, moldánky

Další latinský slovník

Minae

hrozby, výhrůžky

Fideliter

věrně

Quandoque

někdy, jednou ; když, kdykoli (jen) ; poněvadž, ježto, jelikož

Saepissime

nejčastěji

Parvus

malý, maličký, drobný, skrovný, nepatrný ; málo ; krátký (o čase, zejm. pak věku) ; slabý, slabounký, tichý ; neschopný, nedostatečný ; nízký, prostý (o postavení) ; malicherný, bezvýznamný, všední, obyčejný, nezávažný ; chatrný

Rustica

vesničanka ; služebná??? (Lansing, PP, 52)