Canna

Význam: třtina, rákos, sítí ; píšťala, syringa, moldánky

Další latinský slovník

Executio

exekuce

Villanus

obyvatel vesnice, vesničan

Decerto

potýkat se, bít se

Discumbo

rozesadit se, rozsadit se, rozložit se (každý na své místo), usadit se, sedět u stolu, zasednout, sedět ; stolovat, být na hostině, hodovat ; ulehnout ke spánku, jít spát ; zasedat v radě

Ad instar

(Pražák pod instar přímo neuvádí)

Quattuor tempora

kvatembrové dny, suché dny