Impendeo

Význam: hrozit

Další latinský slovník

Carnaliter

tělesně

Merens

zasloužilý

Croatia

Chorvatsko

Bladum

obilí (zejm. vymlácené), zrní ; osivo, zrno k osevu

Taurus

býk, vůl, tur

Adduco ere

k sobě táhnout, přitahovat