Nutus

Význam: pokyn

Další latinský slovník

Dimitto

rozesílat

Incorporalis

netělesný

Fortasse

snad, možná, pravděpodobně, jak se zdá, jak myslím, podle všeho, nejspíš, asi ; asi (u číselného údaje)

Sumptus

náklad, výdaj

Hereticatio

pokacířštění (často o udělení katarské svátosti consolamenta)

Procumbo

chýlit se, klonit se