Bona cum venia

Význam: s laskavým dovolením

Další latinský slovník

Propre (asi err.)

(MLLM nic)

Tabernaculum

bouda, stan

Ultro

nad to, dokonce, k tomu

Numquid

cožpak?

Adductus

přiveden, pohnut, sveden

Rursus

opět, znova