Bona cum venia

Význam: s laskavým dovolením

Další latinský slovník

Recondo

uložit, uschovat, schovat ; skrýt

Dolus

podvod, lest

Importune

nadarmo

Massa

(form. mansus)

Praedicabilis

chvályhodný, hodný chvály, hodný oslavy

Interpello

zamezit, překazit, rušit