Descendere in causam

Význam: ujmout se věci

Další latinský slovník

Prope

blízko, nablízku, zblízka ; nedávno, posledně ; skoro, téměř, málem, bezmála, takřka ; asi, jaksi, do jisté míry (v přirovnání)

Soror conversa

řeholní sestra určená k posluze

Omnimo

celkem, všeho všudy

Et hoc ideo

a to proto??? (RS 43:10 ; spíš "tudíž", toto je zřejmě chybný výklad ; jinak RS 43:9, kde to je opravdu "a to proto, že")

Simpliciter

jednoduše, prostě ; jednotlivě ; přímě, otevřeně, poctivě