Cesso

Význam: ustupovat, ustávat (od nějaké činnosti) ; prodlévat, meškat, otálet, váhat, opožďovat se ; upouštět, ustávat, ochabovat, liknavět v čem ; zahálet, odpočívat, být nečinný ; spokojit se s čím (alqua re) ; rušit, mařit

Další latinský slovník

Digitus

prst

Resartio

spravit, nahradit

Inquisitio haereticae pravitatis

vyšetřování kacířské zvrácenosti

Consurgo

povstávat, zvedat se

Deficio

nedostávat se, chybět, nestačit

Exagito

pronásledovat, lovit, štvát, znepokojovat, týrat, trápit