Aio

Význam: říkat, pravit, tvrdit ; říkat jako, přitakávat, přisvědčovat

Další latinský slovník

Ens inquantum ens

jsoucno jakožto jsoucno

Conclave

uzavření, soukromí ; konkláve ; ložnice, komnata, pokoj

Poetovio

město v Pannonii, nynější Ptuj (sic) (Pettau) ve Štýrsku

Queror

stěžovat si, naříkat

Ultimo

za poslední, konečně (DZ ; Pražák ani MLLM nic)

Lassitudo

únava, ochablost